Het aanbod van de Brede School Tiel is super divers. Zo proberen we talent bij kinderen te ontdekken. De lessen van de Brede School Tiel  kunnen binnen en/of na schooltijd worden gevolgd. Binnen schooltijd doen alle kinderen natuurlijk mee. Na schooltijd is er een vrijblijvend aanbod waar kinderen zich 5 keer per jaar voor kunnen inschrijven.

Aanbod beschrijvingen

Sport:    

Cultuur:

Natuur en milieueducatie

Seizoensgebonden activiteiten