De kinderraad is bedoeld om jongeren in een vroeg stadium te interesseren voor politiek en hen beter bij de politiek te betrekken. De Kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn. De kinderraad kan dan aan de gemeenteraad vragen deze plannen uit te voeren.

Voor wie is het

Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Tiel. Jaarlijks ontvangen alle basisscholen van de gemeente Tiel een brief om hen erop te attenderen dat er weer een nieuw jaar van start gaat en er dus een nieuwe mogelijkheid is om aan te sluiten. Aanmelden en meedoen kan dus ieder jaar opnieuw.