Algemene voorwaarden voor deelname aan de naschoolse activiteiten van de Brede School Tiel.

Halen en brengen, van en naar de activiteit:
Ouders/verzorgers dienen hun kinderen zelf te brengen en te halen naar de activiteit.

Afmelden:
Bij afwezigheid uw kind graag afmelden bij de docent van de activiteit (het liefst voor 12.00 uur van de lesdag). Contactgegevens van de docent staan in de bevestigingsbrief als er geen mobiel nummer is vermeld neem dan contact op met Ilse Meenken of Mary Baan telefoon 0344 785021.

Bij afmelding van het gehele lesblok ook graag contact opnemen met de desbetreffende docent en een mail sturen naar coördinatie@bs-tiel.nl  dit in verband met wachtlijsten.

Tijden:
Activiteiten starten tussen 14.15  – 15:30 uur. Kinderen kunnen voor die tijd niet binnen lopen. De activiteiten duren 1 of 1.5 uur, met uitzondering op de natuurlessen, bij deze lessen zijn de kinderen ruim 2 uur onderweg.

Gedragscode:
Tijdens de activiteiten verwachten wij een klimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Om dit klimaat te realiseren zijn de volgende gedragscodes opgesteld:

  1. Iedereen mag mee doen en hoort erbij;
  2. Iedereen voelt zich veilig;
  3. Iedereen krijgt de ruimte zijn talent te ontwikkelen.

Een ieder dient zich daarom te houden aan de volgende regels:

  1. We luisteren naar elkaar;
  2. We helpen elkaar;
  3. We vechten en we pesten niet;
  4. We spelen, leren en hebben plezier met elkaar!

Sancties:
Bij het niet naleven van de gedragscodes kunnen de docenten de volgende sancties opleggen:

  1. Bij de eerste overtreding wordt een waarschuwing gegeven.
  2. Bij de tweede overtreding volgt een tweede waarschuwing en wordt de consequentie van een volgende overtreding uitgelegd.

De overtreding wordt met de ouders/verzorgers besproken door de docent van de activiteit.

De overtreding wordt doorgegeven aan de coördinator. De coördinator zal de ouders/verzorgers een brief/mail sturen.

  1. Bij de derde overtreding is het kind vanaf dat moment uitgesloten van de actuele les en de volgende lessen.

Het kind mag tijdens de actuele les niet meer deelnemen en zal aan de kant  moeten plaatsnemen tot aan het einde van de les.

De sanctie wordt met de ouders/verzorgers besproken door de docent van de activiteit.

De sanctie wordt doorgegeven aan de coördinator. De coördinator zal de       ouders/verzorgers een brief/mail sturen. In de brief/mail zal onder andere staan dat het kind niet meer mag deelnemen aan de activiteit en dat men geen rechten kan ontlenen aan de inschrijving.

De sanctie wordt door de coördinator met de school van het kind besproken.

Aansprakelijkheid:
De deelname van uw kind aan een activiteit van de Brede School Tiel Oost is geheel op eigen risico. De Brede School Tiel Oost is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van spullen van uw kind.

Privacybeleid Brede School Tiel
Om de diensten van Brede School Tiel uit te kunnen voeren, worden voor de naschoolse activiteiten persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en verstrekt aan de samenwerkingspartners die het aanbod verzorgen. Deze gegevens worden gedurende deelname aan de activiteiten op de basisschool (8 jaar) bewaard, tenzij kinderen een heel schooljaar niet hebben deelgenomen aan de activiteiten van de brede school. Dan worden de gegevens verwijderd. Er wordt toestemming gevraagd middels het inschrijfformulier.

De gegevens die verzameld worden;
Naam kind
Naam ouder/verzorger
1e Telefoonnummer
2e Telefoonnummer
E-mailadres (blokletters)
School (eventueel locatie)
Groep
Wel of geen bijzonderheden (bv medicijngebruik; zodat er gehandeld kan worden in geval van nood)
Toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en films