Heeft u vragen over de BSA, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de IB’er van school. Mocht die uw vraag niet kunnen beantwoorden, neem dan contact op met Mary Baan van Toorn, coördinator van de Brede School Tiel; coordinatie@bs-tiel.nl of 0344-785021 / 06-22519398