De BSA is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen met talent uit groep 6 t/m 8, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft ten opzichte van hun leerpotentie en ambitie.

Om het talent van deze leerlingen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.

Selectieprocedure

Ouders en kinderen kunnen zich niet zelf aanmelden. De school van de leerling beoordeelt en bepaalt of de leerling voor de BSA in aanmerking komt. Als de school vindt dat de leerling voldoet aan het ‘BSA-profiel’, krijgen de leerling en ouders een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt er algemene informatie over de BSA gegeven en kunnen leerlingen en ouders zich opgegeven voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de leerling én de ouders aanwezig. Ze kunnen toelichten waarom zij vinden dat de BSA bij de leerling past. De BSA-docenten bepalen uiteindelijk of de leerlingen aangenomen worden.