De Brede School Academie (BSA) is géén gewone school, maar een inspirerende plek waar leerlingen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Een unieke school waaraan de volgende  basisscholen in Tiel meewerken;

  • de Regenboog
  • de Achtbaan
  • de Floriant
  • de Molenwerf
  • Prins Maurtisschool West
  • Prins Willem Alexanderschool Centrum en West

BSA Nederland

Het BSA concept is overgenomen uit Utrecht, waar al jaren succesvol volgens dit concept wordt gewerkt. Daarnaast zijn ook andere gemeenten actief, zoals bijvoorbeeld Zaanstad en Schiedam.

In 2019 is het platform “BSA NL” opgericht om gezamenlijk de kwaliteit van de BSA te bewaken.

Kwaliteit

De opbrengst van het extra onderwijs dat BSA-leerlingen ontvangen, hangt nauw samen met de kwaliteit van zowel de docenten als het curriculum. Op beide terreinen zet de Brede School Academie hoog in. Wij selecteren excellente docenten met verschillende expertises. Alle docenten hebben ruime ervaring met de doelgroep en zijn gespecialiseerd in taalonderwijs. Zij worden intensief getraind en gecoacht door onderwijsadviesbureau Sardes. In kleine teams ontwikkelen zij het onderwijsmateriaal voor de Brede School Academie.

Het onderwijsprogramma kent heldere doelen, die zorgvuldig gemonitord worden. De vraag: “Wat heeft deze groep leerlingen nodig?” is de grondslag van onze onderwijsactiviteiten. De effectiviteit gaat dus voor alles. Dat betekent niet dat het onderwijsprogramma niet aantrekkelijk mag zijn. Integendeel. Er wordt in de BSA-klas gewerkt met kranten en tijdschriften en internet. Het onderwijs biedt boeiende, actuele thema’s, waarnaar leerlingen zelf onderzoek gaan doen. Ook is er veel aandacht voor het leren spreken en discussiëren over wat leerlingen hebben gelezen en onderzocht.