Wat doet de BSA?

De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan kinder- en jeugdliteratuur, want door te lezen, word je beter in taal.

Het is belangrijk dat de leerlingen zelf erg gemotiveerd zijn. Het vraagt een flinke inspanning om extra lesuren te volgen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend gemotiveerde leerlingen en speciaal opgeleide leraren. Maar bovenal biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun taalvaardigheid en dus betere kansen op havo of vwo.

De BSA-les

Op de BSA wordt hard gewerkt in een “academische sfeer”. Hiermee bedoelen we een sfeer waarbij je mag laten zien dat je leren leuk vindt, dat je gemotiveerd bent en ambitieus, dat je jezelf wilt verbeteren en de lat hoog legt. Wij leren leerlingen dat een onderzoekende, academische en ambitieuze houding helpt om jezelf verder te ontwikkelen en uiteindelijk succes te hebben in de toekomst.

Alle activiteiten zijn bedoeld om de taalvaardigheid van de leerlingen te verbeteren en vergroten. Daarom geven we vooral les in kennis van de wereld, begrijpend lezen en woordenschat. We lezen allerlei soorten teksten. Door ze goed te lezen en erover te praten met elkaar, pikken de leerlingen veel kennis van de wereld op. Dat wordt ook bereikt door de leestafel: aan het begin van de les lezen de leerlingen de kranten en discussiëren en debatteren met elkaar over wat ze daarin gelezen hebben.

Daarnaast praten we over boeken die leuk zijn om te lezen. Want, hoe meer je leest, hoe groter je woordenschat en hoe groter je woordenschat, hoe makkelijker je leest!

Wist je dat;

  • 15 minuten per dag lezen = een miljoen woorden per jaar
  • 15 minuten per dag lezen = vergroting van je woordenschat met ongeveer 2000 woorden