loesje

De Brede School Kloosterbuurt is een samenwerkingsverband tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, welzijn en verschillende sport- ,cultuur- natuur- en milieuorganisaties.
Op dit moment zitten we in een verkenningsfase hoe we de samenwerkingsverbanden vorm en inhoud kunnen gaan geven. Wel zijn we gestart met naschoolse activiteiten.
De inschrijvingen voor kinderen, promotie nsa lessen, roosters en de inzet van vakdocenten worden verzorgd door een coördinator en een projectondersteuner.

Wij zijn dus niet:
Een verzamelgebouw maar een samenwerkingsverband  van de vier scholen in de Kloosterbuurt, waaronder OBS de Molenwerf, RKBS de Dagobert en de vrije Johannesschool.