De Brede School Tiel Oost is een samenwerkingsverband tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, welzijn en verschillende sport- ,cultuur- natuur- en milieuorganisaties. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 22 partners.
De coördinator van de Brede School Tiel Oost,  is de spil van het netwerk. Zij zorgt samen met haar projectondersteuloesjener voor alle praktische zaken rondom de Brede School Tiel Oost. Denk aan inschrijvingen voor kinderen, roosters en de inzet van vakdocenten tijdens de lessen.

Wij zijn dus niet:
Een verzamelgebouw maar een samenwerkingsverband  van de drie scholen in Tiel Oost, waaronder OBS de Regenboog, RKBS de Achtbaan en CBS de Prins Willem Alexander school Centrum

De kracht van de Brede School Tiel Oost
Samen sterk! Dat is de kracht van de Brede School Tiel Oost. De lessen van vakdocenten zijn slim gekoppeld aan de leerlijnen van het onderwijs. De lessen vormen een doorgaand ontwikkelingsmodel speciaal voor talentontdekking. Wanneer talent komt boven drijven, stimuleert de Brede School Tiel Oost om lid te worden bij een sportorganisatie of cultuurinstelling.