Visie:
Wij zien onze Brede School Tiel Oost als middel om de krachten te bundelen van de diverse professionele partijen die actief zijn op het brede terrein van onderwijs, opvoeding, opvang, ontspanning en ontmoeting, zodat hun activiteiten en werkprocessen beter op elkaar aansluiten en zij als professionals beter me elkaar samenwerken.

Ieder kind heeft recht op talentontwikkeling. Kinderen kunnen op een plezierige manier hun talenten ontdekken en (verder) ontwikkelen. Om ieder kind een kans te geven zijn de activiteiten van de Brede School Tiel Oost gratis toegankelijk voor alle deelnemende kinderen.

Missie:
Met onze Brede School tiel Oost willen we, samen met hun ouders en andere volwassenen in de wijk Tiel Oost, kinderen van 0 tot en met 12 jaar de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen. Bij optimale ontplooiing en gezonde ontwikkeling gaat het ons om fysieke als sociale en cognitieve vlak.
Wij richten ons daarom op een succesvolle schoolloopbaan, op de sociale interactie, op respect voor elkaar en op een gezonde lichamelijke ontwikkeling. De kinderen van 0 – 12 staan hierbij centraal.

We richten ons op een aantal thema’s:

  •          talentontwikkeling
  •          samen in de wijk (leefomgeving van het kind)
  •          bevorderen van bewegen en gezond gedrag