Welkom bij de Brede School Tiel

De Brede School Tiel-Oost wil kinderen van 0-12 jaar de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en cognitieve vlak. Wij richten ons op de schoolloopbaan, de sociale interactie, respect voor elkaar en een gezonde lichamelijke ontwikkeling. De kinderen van 0-12 jaar én hun ouders staan hierbij centraal.

De komende 5 jaar gaan we ons richten op de volgende 4 thema’s:

  •          talentontwikkeling
  •          ouderbetrokkenheid
  •          vreedzame wijk
  •          bevorderen van bewegen en gezond gedrag

Wat is een Brede School?

Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Meer weten? Bezoek ons op:

twitter  youtube  blogspot