Welkom bij de Brede School Tiel

De Brede School Tiel is een samenwerking tussen basisonderwijs en diverse sport-,cultuur- en NME partners. Op dit moment heeft Tiel twee brede scholen, Tiel Oost en de Kloosterbuurt.

Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen  van 0-12 jaar de gelegenheid  zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen.

Coronamaatregelen
Bericht 15 december:

Aangezien er weer wijzigingen zijn in de coronamaatregelen komt er automatisch een wijziging in de opstart datum Brede school activiteiten en sport.
De bevestigingsbrieven zullen daarom in het nieuwe jaar verzonden worden. Wij hopen dan meer duidelijkheid te hebben over de datum waarop wij kunnen opstarten met onze activiteiten
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u wanneer er weer nieuwe wijzigingen plaatsvinden.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Mary Baan, coordinatie@bs-tiel.nl of  tel.: 0622519398