Welkom bij de Brede School Tiel

De Brede School Tiel is een samenwerking tussen basisonderwijs en diverse sport-,cultuur- en NME partners. Op dit moment heeft Tiel twee brede scholen, Tiel Oost en de Kloosterbuurt.

Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen  van 0-12 jaar de gelegenheid  zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen.

Coronamaatregelen
Bericht 7 oktober:

wij vragen u regelmatig uw e-mail te checken en goed facebook in de gaten te houden omdat we regelmatig lessen moeten annuleren.
Op dit moment zijn in Oost de kooklessen en dialoog met smaak blok 1  helemaal gecanceld.
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u wanneer er weer nieuwe wijzigingen plaatsvinden.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Mary Baan, coordinatie@bs-tiel.nl of  tel.: 0622519398