Visie en missie:
Er wordt nog hard gewerkt aan een duidelijke visie en missie maar op dit moment is onze uitgangspositie het volgende:
“De Brede School Kloosterbuurt wil een centrale functie hebben in de wijk, waarbij zij samen met partners kinderen van 0 tot en met 12 jaar de gelegenheid willen bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving

Dit willen wij realiseren door;

  • Activiteitenaanbod na schooltijd waarbij naast talentontwikkeling de ontmoeting en de verbinding tussen kinderen centraal staat
  • Faciliteren in aanbod op een scholeneiland zodat kinderen de wijk niet uit hoeven voor bijvoorbeeld opvang en logopedie
  • Samenwerking met diverse partners in de wijk stimuleren